Facebook Pixel
Psykopoden

Episode 36: Mentaliseringsbasert terapi

Beskrivelse

Mentaliseringsbasert terapi går ut på å lære seg å mentallsere bedre. Men hva er mentalisering?

I denne episoden av Psykopoden har vi fått besøk av overlege i psykiatri og førsteamanuensis Elfrida Kvarstein.

Hun forteller utdypende om hva mentalisering er, hvordan mentaliseringsbasert terapi utføres og hva som finnes av forskning på denne samtaleterapiformen.

Målet med mentaliseringsbasert terapi er at pasienten skal lære å forstå seg selv og andre bedre. Videre at pasienten skal utvikle sin evne til å regulere egne følelser og få det bedre i nære relasjoner.

Metoden ble utviklet først i behandlingen av personer med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Ved behandling av personlighetsforstyrrelser er metoden vidt utbredt i Norge. Hør mer i denne utgaven av Psykopoden. 

Kategorier