Facebook Pixel
Psykopoden

Episode 38: Gruppepsykoterapi

Beskrivelse

I denne episode av Psykopoden har vi invitert universitetslektor Hanne Sofie Johnsen Dahl. Hun forteller om hva gruppepsykoterapi er og hvilke ulike former som finnes. Gruppepsykoterapi er sammen med psykodynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi den psykoterapeutiske behandlingsformen som psykiatere kan velge å fordype seg i. 

Gruppeterapi kan være alt fra psykoedukative grupper hvor formålet er å lære noe og hvor det er en relativt stram struktur til grupper som kan gå over flere år hver uke og hvor deltagerne kan ta opp temaer som er viktig for de her og nå. 

Uansett hvilke grupper man deltar i så foregår det gruppeprosesser. I de ulike grupper har man ulikt fokus på disse gruppeprosessene. Skal man ha fokus på disse gruppeprosessene er det viktig at gruppelederne kan mye om disse prosessene for å ivareta deltagerne. I gruppeanalytisk terapi foregår terapien ofte over flere år. Deltagerne kan søke terapi av ulike grunner. Dette kan være engstelse, depresjon eller interpersonlige vansker.

 
Hør Hanne Sofie Johnsen Dahl fortelle mer om gruppepsykoterapi i denne episoden av Psykopoden.  

Kategorier