Facebook Pixel
Psykt Interessant

Nudging - et lite dytt med stor effekt

Beskrivelse

Kan små og ubevisste endringer i omgivelsene påvirke hva vi gjør, og hvilke valg vi tar? I denne episoden snakker høyskolelektorene Mette og Ella om nudging, også kalt "dulting", som en strategi for atferdsendring. På hvilke måter kan små "dytt" bidra til mer bærekraftige handlinger, og bør vi egentlig påvirke folks valg?
God mandag, og god lytt!

Kategorier