Facebook Pixel

PT Podden

PT Podden

Om podkasten PT Podden

Med gjester fra både toppidretten og treningsbransjen prater vi om våre felles interesser, idrett, trening, ernæring, idrett og mental helse. Vi deler erfaringer, lærer av hverandre og prater mye om videreutvikling. Latter og moro, samt en god dose med informative samtaler. Vi håper du vil høre på.

Kategorier

Om podkasten PT Podden

Med gjester fra både toppidretten og treningsbransjen prater vi om våre felles interesser, idrett, trening, ernæring, idrett og mental helse. Vi deler erfaringer, lærer av hverandre og prater mye om videreutvikling. Latter og moro, samt en god dose med informative samtaler. Vi håper du vil høre på.

Kategorier