pTro

Flytte for å nå ut med budskapet

Beskrivelse

Flytting er stikkord i dette innslaget. Det handlar om mennesker i bevegelse og det gode budskap frå Bibelen når Livar Veggeland er med oss i serien Dette har gjort meg glad. Han er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sør. Og først ei fly

Detaljer

Episode

av pTro