Facebook Pixel
Radio Antro

Korona teki Tornion ja Haaparannan välisen rajan näkyväksi

Beskrivelse

Tornion-Haaparannan kaksoiskaupunki sijaitsee Suomen ja Ruotsin välisen rajan molemmin
puolin. Huolimatta kaupungin halkaisevasta rajasta, alueen asukkaat ovat tähän asti
muodostaneet yhtenäisen yhteisön. Koronapandemian aikainen rajan vahvistaminen
kuitenkin aiheutti kansallista eriytyneisyyttä ja jopa vihanpitoa alueella.

Kategorier