Facebook Pixel
Rødt lys

Brislingjenta (1:1)

Beskrivelse

Da motstandsmannen Birger Madsen ble reddet hjem fra flere år i fangenskap i konsentrasjonsleire i Tyskland i Røde Kors-aksjonen Hvite Busser i 1945, hadde han med seg et skrin med hemmeligheter.

Først 75 år etter krigen og etter morfarens død ble skrinet åpnet og i denne podcasten nøster barnebarnet Karianne Frønsdal opp en kjærlighetshistorie som nesten ikke er til å tro.

En boks med brislinger av merket Ingri er helt sentral i en hendelse som skulle snu opp ned på morfarens liv en vårdag i Bergen i 1945.

Podcasten "Brislingjenta - morfars hemmeligheter fra krigen" er produsert av Røde Kors. Intervju, manus, produksjon og fortellerstemme av Roar Dalmo Moltubak. Voice på gamle brev av Einar I. Ananiassen.