Facebook Pixel
Savnet - Mannen med den tomme graven

Episode 1: Siste livstegn

Etter et fargerikt liv som sjømann, fortalte Reidar Sandanger familien at han ville flytte hjem til Sauda. Så ble det brått helt stille. Eller nesten helt stille...
Savnet - Mannen med den tomme graven
Ikke spilt