Facebook Pixel
Shamanen og Presten

Er vi alle shamaner?

Beskrivelse

Er den kollektive bevisstheten i ferd med å bli så høy at vi gjenvinner følelse av å tilhøre i oss selv?
For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy