Facebook Pixel
Shamanen og Presten

Livet, oppstandelsen og døden

Beskrivelse

Er vi så redde for å dø at vi glemmer å leve fullt ut og kommer oppstandelsen før vi dør eller etterpå?
For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy