Til podkasten
av Skolevegring
Skolevegring

#3 Skolevegring - Forebyggende arbeid og tiltak

Beskrivelse

Trude Havik er forsker ved læringsmiljøsenteret i Stavanger og forfatter av boken "Skolefravær". En bok som vektlegger relasjonens betydning i det forebyggende arbeidet og tiltak mot skolevegring. Havik deler sin kunnskap og erfaring om blant annet: - Hennes inntrykk av den generelle kunnskap i skolen, som organisasjon, om skolefravær, grunner og tiltak? -Hvem sitt ansvar det er når en elev ikke klarer å komme seg på skolen? -Hva foreldre sier om skole-hjem samarbeidet i de samtalene hun har hatt med foreldre som har barn med høyt skolefravær?

Detaljer

Episode

av Skolevegring