Facebook Pixel
Snakk i vei

Hva gjør du hvis du kolliderer med en elg?

Snakk i vei
Snakk i vei
Hvert år blir mellom 12.000 og 13.000 hjortevilt kjørt på i trafikken. Hva skal du gjøre hvis du kjører på et dyr? Hvor og når er risikoen for viltpåkjørsel størst? Og hva gjør Statens vegvesen for å hindre at dyr skal kollidere med mennesker i bil og på motorsykkel? Dagens gjest er Henrik Wildenschild, som jobber med viltpåkjørsler, som fagkontakt i Statens vegvesen.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Snakk i vei
Ikke spilt