Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS #13 Del 2 med Pål Steigan om oppveksten, foreldrene, kommunismen, pressen og verdenssituasjonen

Snakk med Silje
Snakk med Silje

Pål Steigan kommer tilbake for å fortsette vår påbegynte prat. Se del 1 her: https://youtu.be/DKxfHV3PzRU?si=YDWEwDL74gmVdGQD eller hør den her: https://open.spotify.com/episode/0cYc5hIIaAJPuipC6eAVFA?si=350088a1e3bb47c4

Pål Steigan snakker her om oppveksten sin og om foreldrene som begge var aktive motstandsfolk under krigen. Han mener de «hardkodet» ham til å bli den han er. Ikke være redd for å gå imot strømmen, ta parti for arbeidsfolk, søke kunnskap. Han sier at han «vokste opp under et leksikon» og alltid har vær nysgjerrig på hvordan verden henger sammen. Det er nyttig når han skal analysere verden av i dag.

Steigan forklarer også hva han mener med ordet kommunisme. Han er opptatt av det han kaller den dramatiske forandringen i verdenssituasjonen, USAs og Vestens nedgang, Tysklands fall og gjennombruddet for «Det globale sør». Han snakker også om pressens rolle, om hvordan mediene i dag svikter sitt løfte til samfunnet. Steigan var i Italia da landet innførte portforbud. 12. mars 2020 var Steigans 9. april, noe som gjorde at Steigan.no tok et upopulært standpunkt. Han formidler sine holdninger til legemiddelindustrien og hvordan den vestlige verden styres av et finansoligarki hvor tre store finansinstitusjoner styrer alt. Han snakker også om sin analysemetode og om hva som eventuelt kan gi optimisme i dag.

► KAPITLER

0:00:00 Man begynner før man vet

0:02:15 Oppveksten: Foreldrenes bakgrunn

0:09:20 Humanisme: Skille mellom statsmakt, ideologi, system, nasjon og folk

0:16:00 Hadde dårlig råd, men hadde leksikon

0:22:33 Kapitalisme: Et lite finansoligarki på tre store finansinstitusjoner styrer alt i vesten i dag

0:26:13 Kommunisme for Steigan er drømmen om et samfunn uten klasser

0:35:29 Verdenssituasjonen i dag

0:40:25 Tyskland er i ferd med å gå av skinnene

0:42:32 Vestens nedlatende holdning til andre kulturer

0:44:46 Medienes manipulasjon

0:56:45 Det er pressens plikt å stille kritiske spørsmål

0:58:50 Sensur i sosiale medier og Twitter-files

1:00:17 Den kriminelle legemiddelindustrien

1:05:00 Mattias Desmet: Masseformasjon

1:07:04 12. mars 2020 var Steigans 9. april

1:09:30 Norske politikere i dag

1:15:36 Fulgte WHO, ikke FHI og egne pandemiplaner

1:16:37 Hva skjedde i Italia i begynnelsen av pandemien?

1:21:12 Tillit til helsemyndigheter

1:23:25 Steve Jobs: «Stay stupid, stay hungry»

1:24:55 Borgerlønn

1:27:26 Autoritære tendenser i Canada

1:28:24 Ytringsfrihet, rettssikkerhet og demokrati

1:30:47 Takk for donasjoner

1:31:34 Leksikalsk metode og å lese ting fra ulike perspektiv

1:41:13 Norsk pressedekning av amerikansk politikk er mindre kritiske enn amerikansk pressedekning

1:47:06 Konsensus

1:52:40 Nevrale nettverk

► STØTT SNAKK MED SILJE

Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podkasten. Det gjør at jeg kan holde podkasten åpen og tilgjengelig for alle.

For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513

► REFERANSER

«Vær varsom plakaten»: https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

Mattias Desmets bok «Totalitarismens psykologi»: https://steigan.no/2022/07/totalitarismens-psykologi/

Waybackmachine: https://archive.org/web/This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ikke spilt