Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS #14 Ine Vedeld om å ha en funksjonsnedsettelse, bli mistrodd av helsevesenet og fordommer

Snakk med Silje
Snakk med Silje

Ine Vedeld er en inspirerende digital skaper og skribent som brenner for å opplyse om funksjonsnedsettelser. Hun blir møtt med en rekke fordommer som følge av at hun bruker rullestol. I denne episoden er vi innom temaer som kan være av interesse for både funksjonsfriske og de med funksjonsnedsettelser. For Ine var terskelen høy for å innse at en rullestol kunne være til hjelp i hennes hverdag for å delta mer i samfunnet. Hun deler også tanker rundt det å få barn som funksjonsnedsatt.

Før Ine fikk diagnosene sine opplevde hun å bli mistrodd av helsevesenet i mange år. Helt siden hun var ganske ung har hun, sammen med familien, kjempet mot helsevesenet for å bli trodd. Hun forteller om episoder hvor hun ble stilt spørsmål om hennes familie var snill med henne og at vanskene antakeligvis kom av at hun var psykisk syk. Ine var en aktiv jente. Idrett var hele livet. Hun spilte fotball med guttene på sletta. I tiårsalderen sa kroppen stopp. Etter trening og lek ble hun sengeliggende – totalt utslitt. Hun forteller om år med smerte og tårer, lengsel etter å være sammen med andre og hva som har hjulpet henne for å komme tilbake til samfunnet.

00:00 Intro

00:01:41 Ine Vedels ønsker å formidle kunnskap om funksjonsnedsettelser

00:02:20 Ikke mulig å tilpasse alle bygninger

00:06:00 Ines sykdommer

00:08:25 Diskriminering og fordommer

00:13:50 Rullestol er et hjelpemiddel og trenger ikke være et hinder

00:14:49 Ines hobby

00:15:30 Ine er folkevalgt i Larvik kommune

00:16:43 Dårlige erfaringer fra det norske helsevesen og forholdet mellom psykiske og fysiske plager

00:25:28 Om å få en kronisk diagnose

00:28:15 Skam og stigma i forbindelse med å ta i bruk rullestolen

00:35:20 Konsekvenser av at Ine og andre funksjonshemmede ikke får tilstrekkelig assistanse

00:42:42 Ensomhet og følelsen av å være en belastning

00:44:51 Tilstrekkelig assistanse bidrar til at flere kan bidra i samfunnet

00:45:43 Takk for alle bidrag. Abonner på kanalen min!

00:46:30 Singelliv og familieliv med funksjonsnedsettelser

00:51:49 Smertestillende, bivirkninger og avhengighet

00:56:29 Fremtidsplaner som kunnskapsformidler, digital skaper, skribent og politiker

01:00:00 Folk tror fortsatt at man må være lam for å trenge rullestol

01:04:44 “My heels and wheels”

Referanser:

VG-saken: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/APmlAj/arendalsuka-diskriminert-paa-seminar-om-diskriminering

Nyhetssak på Tv2: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/ine-32-moter-fordommer-nar-hun-reiser-seg-fra-rullestolen/15331130/

My heels and wheels: https://www.tiktok.com/@myheelsandwheels?_t=8hGei55sQqX&_r=1

Tall fra Diskrimineringsnemda: https://www.diskrimineringsnemnda.no/klagesaker-og-statistikk/s%C3%B8kstatistikkThis is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ikke spilt