Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS #15 Heidi Wittrup Djup om barnevern, bekreftelsesfellen og å være samfunsdebattant som psykolog

Snakk med Silje
Snakk med Silje

Heidi er en erfaren og samfunnsengasjert psykologspesialist som jobber ved Klinikk for Krisepsykologi i Bergen, som redaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening og har en bistilling som universitetslektor ved UiB.

I denne episoden snakker vi om hennes opplevelser og refleksjoner rundt dagens barnevernssystem, problemet med new public management, hvordan det er for henne som psykologspesialist å være samfunnsdebattant og hennes erfaringer med å ta oppdrag som sakkyndig i barnevernssaker og erstatningssaker. Vi diskuterer også hvordan vi som psykologer bør være ydmyke for at dagens praksiser og prosedyrer i noen sammenhenger kan påføre andre mennesker mer lidelse og skade enn det er til hjelp, selv om vi har gode intensjoner og hensikter. Vi ser på hjelpeapparatet med et kritisk blikk.

► STØTT SNAKK MED SILJE Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podcasten. Det gjør at jeg kan holde podcasten åpen og tilgjengelig for alle. For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513

► REFERANSER:

Saken i Fontene om barnevernet som nektet å bruke Heidi på grunn av medieuttalelser: https://fontene.no/nyheter/barnevernet-nektet-a-bruke-fire-psykologer-pa-grunn-av-deres-uttalelser-i-mediene-6.47.935662.f6f9496325

Mer informasjon og en oversikt over bokkapitler, faglige tekster og en drøss kronikker Heidi har skrevet er å finne her: https://krisepsykologi.no/om-oss/heidi-wittrup-djup/

Mer om Heidi sin kompetanse og erfaring: https://krisepsykologi.no/om-oss/heidi-wittrup-djup/

Om undervisninsgsfilm som ble stoppet: https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2023/05/ukritisk-formidling-om-vold-og-overgrep-mot-barn

Psykologtidsskriftet mellom linjene: https://open.spotify.com/show/0y8ZwJW4glKVdtD6q9LTuV

►KAPITLER

00:00: Intro

00:02:07 Om Heidi

00:08:44 Systemkritikk og erfaringer fra å være samfunnsdebattant

00:11:45 Barnevernet

00:30:27 Selvsensur blant fagpersoner

00:32:02 Barnevernansatte har nektet bruke veiledere som har ytret kritikk

00:36:11 Debbattklima blant fagpersoner

00:37:55 Når kan fagpersoner gjør mer skade enn hjelp?

00:40:54 Systemkritiske kronikker

00:41:47 Undervisningsfilm om vold og overgrep ble stoppet

00:48:47 Kritikk av et system er ikke kritikk av alle som jobber der

00:55:22 Tankefeller: Gruppetenkning og bekrefetelsesfellen

00:59:10 Barn kan også skades i det offentlige

01:02:36 Noen ganger handler det om kompetanse

01:07:10 Barnevernet har ofte ikke tid til å gjøre en god jobb

01:09:01 Selvsensur blant fagpersoner

01:10:31 Vi er kompetente på ulike ting

01:13:03 Kommentarfeltet er fullt av hat mot barnevernet

01:15:45 Barnevernsansatte står alt for mye alene

01:19:00 Taushetsplikten kan brukes som unnskyldning for å slippe uttale seg

01:20:50 Mer penger betyr ikke nødvendigvis bedre tjenester

00:22:01 Barnevernet krever endring fra innsiden

01:23:49 Kontrollsamfunn og New Public Management

01:26:45 Takk for støtten

01:27:30 Hjelp kan være mer til skade enn nytte

01:52:20 Identitet og opphav er også viktig

01:55:26 Kulturforståelse

01:57:01 Krenkende journalføring

02:09:55 Diagnoser på barn kan være symptom på et sykt system eller samfunn

02:17:37 RefleksjonThis is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ikke spilt