Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS #18 Peder Kjøs om psykoterapi og hvordan våre egne emosjonelle sår påvirker relasjoner i dag

Snakk med Silje
Snakk med Silje

I denne episoden snakker både jeg og Peder om våre egne emosjonelle sår, om å gå i psykoterapi, terapeutrollen og om psykologers forskjellige faglige fokus i psykoterapi. Peder er en erfaren psykolog som har engasjert seg på ulike måter innen det offentlige ordskiftet. Han har en fast spalte i VG+, var psykolog i programmet «Jeg mot meg» hvor han hadde klienter i gruppeterapi, har hatt flere podkaster og har skrevet flere bøker.

►STØTT SNAKK MED SILJE

Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podkasten. Det gjør at jeg kan holde podkasten åpen og tilgjengelig for alle. For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513

►KAPITLER:

00:00 Intro

01:17 Jeg mot meg på Nrk

08:31 Relasjonen mellom terapeut og klient

11:39 Forsone seg med fortiden

15:56 Egne emosjonelle sår påvirker dagens relasjoner

18:22 Peders prosess for å forstå seg selv bedre

23:39 Ulike terapeutiske metoder

26:13 Traumer og tilknytning

27:26 Mangler og udekte behov i oppveksten

31:13 Terapeuters selvrefleksjon

33:38 Målet med terapi

35:40 Å unngå smerte

37:05 Om å ta seg selv på alvor

40:46 Peders relasjon til moren påvirker andre relasjoner

44:40 Siljes emosjonelle sår

57:19 Små endringsprosesser i terapi

01:02:50 Forfatte bøker

►REFERANSER:

Jeg mot meg: https://www.nrk.no/video/jeg-mot-meg-2-episode-1_310614

Hos Peder: https://radio.nrk.no/podkast/hos_peder

Du kan få det bedre: https://kagge.no/produkt/sakprosa/helse-og-selvutvikling/du-kan-fa-det-bedre/

Podkastepisode om tilknytning og dating: https://open.spotify.com/episode/1OjUACNUFXEcdJYFIrJppk

Bok om retroaktiv sjalusi: https://tiden.no/boeker/fremmede-henderThis is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ikke spilt