Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS #6 Øyunn Iversen om ruspolitikk, psykisk helse, kosthold, sosiale medier og autentisitet

Snakk med Silje
Snakk med Silje

Øyunn Iversen er en kunstner og gründer med et stort engasjement for rusforebyggende arbeid. I denne episoden blir vi bedre kjent med Øyunn og hva som ligger bak dette engasjementet og hvordan hun selv nå har funnet en bedre balanse i livet. Hun er en inspirerende gründer med en indre motivasjon for å forhindre stigmatisering av de som bruker ulovlige rusmidler.

Hun har selv hatt en krevende oppvekst og har med seg egen brukererfaring i dette arbeidet. Da hun selv forsøkte ulovlige rusmidler i ungdomsårene hadde hun traumatiske erfaringer i møte med politiet. Hun ønsker å forhindre at ungdom i dag skal oppleve det samme og forklarer hvorfor straff for å bruke ulovlige rusmidler ikke er noen god rusforebyggende strategi. Hun har skapt konseptet «Morningbeat» som er rusfrie rave hvor hverken lovlige eller ulovlige rusmidler er velkommen.

► STØTT SNAKK MED SILJE

Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podcasten. Det gjør at jeg kan holde podcasten åpen og tilgjengelig for alle.

For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513

► REFERANSER:

Øyunns TikTok-profil: https://www.tiktok.com/@oyunnbryn?_t=8cWjSlWGhx4&_r=1

NOU 2019: 26. Rusreform – fra straff til hjelp https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-26/id2683531/?ch=1

Rat-topia/ Rat park: https://nida.nih.gov/news-events/nida-notes/2019/08/rats-prefer-social-interaction-to-heroin-or-methamphetamine

Rat park forklar på Ted Talks: https://www.youtube.com/watch?v=PY9DcIMGxMs

Morningbeat- Rusfritt rave: https://www.morningbeat.no

Om 15-åringen som anmeldte voldtekt og selv ble straffet for bruk av cannabis: https://www.vg.no/nyheter/i/Rxryzr/jente-15-anmeldte-overgrep-fikk-bot-for-hasjroeyking?fbclid=IwAR1uakGg0rrd5g0cHUhiQ-fyKFjy7D0nOrXkYMTzaWP6v4J6Zra5g_VKZUg

Om ungdom som ikke tør ringe ambulanse ved overdoser: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1455072519852837

Min artikkel i Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.no/debatt-og-kronikk/inn-med-en-kunnskapsbasert-ruspolitikk/421227

Foreningen for tryggere ruspolitikk: https://www.rusreform.no/

This American Life: https://www.amazon.com/This-American-Life-Season-1/dp/B000SW16AS

Av og til: https://avogtil.no/

Vegansk sminke: Urban DecayThis is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ikke spilt