Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS #9 Sigmund Karterud om personlighetsforstyrrelser, selvet, pilleskam og gruppeterapi

Snakk med Silje
Snakk med Silje

Sigmund Karterud er en professor i psykiatri med lang erfaring og aktiv i media om ulike faglige spørsmål. I denne episoden forklarer han blant annet hva som kjennetegner de ulike personlighetsforstyrrelsene og sine refleksjoner omkring gruppebehandling og selvet. Han deler også sine tanker om Norsk psykiatrisk forenings kronikk som hevdet at «Pilleskam» i psykiatrien er et alvorlig samfunnsproblem.

Han har publisert ca 200 vitenskapelige artikler og 17 bøker som kretser om temaene gruppedynamikk, gruppepsykoterapi, gruppeanalyse, personlighetsteori, personlighetsforstyrrelser, selvet, selvets hermeneutikk, psykoterapi og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Han er en av de som har utviklet MBT som går ut på å lære seg å mentalisere bedre, det vil si å øke forståelsen for egne og andres tanker og følelser, bedre regulere egne følelser, bedre forstå hva som skjer mellom mennesker, og kunne få det bedre i nære forhold og i samarbeid med andre.

► STØTT SNAKK MED SILJE

Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podcasten. Det gjør at jeg kan holde podcasten åpen og tilgjengelig for alle.

For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513

► KAPITLER

00:00:00 Karteruds bakgrunn og erfaring

00:01:30 Utviklet behandlingsmetode for borderline/emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

00:05:50 Hva er personlighet og hvordan utvikles den?

00:09:50 Borderline/emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

00:14:25 Hvordan folk flest bør forholde seg til og hjelpe en med borderline

00:23:34 Hva er personlighetsforstyrrelser?

00:25:28 Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

00:28:00 Diagnostisering av personlighetsforstyrrelser

00:30:04 Åpent eller skjult narsissisme

00:31:16 Hva strever en med narsissistisk personlighetsforstyrrelse med?

00:32:56 Knut Hamsunn

00:34:30 Sunn narsissisme

00:35:48 Sosial dominans

00:39:30 Hvordan folk flest bør forholde seg til en med narsissistisk personlighet

00:43:03 Gruppeterapi for narsissistisk personlighet

00:48:08 Takk til alle som støtter via Vipps.

00:49:20 Forekomst av personlighetsproblemer

00:50:20 Antisosial/dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati

00:53:36 Kjønnsforskjeller

00:59:30 Behandling for de med antisosial/dyssosial personlighetsforstyrrelse

01:08:03 Diagnostisering av Anders Behring Breivik

01:10:33 Unnvikende personlighet

01:12:48 Avhengig personlighet

01:13:31 Tvangspreget personlighet

01:16:59 Dramatiserende/histrionisk personlighet

01:18:13 Malign narsissisme

01:18:54 Paranoid personlighet

01:21:48 Schizoid personlighet

01:23:35 Schizotyp personlighet

01:26:04 Debatten om «pilleskam»

01:31:58 Selvet

01:41:37 Bakgrunnen for Karteruds interesse for personlighet og gruppepsykologi

REFERANSER:

Kronikk: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EQg6O3/norsk-psykiatrisk-forening-er-saarbar-for-aa-bli-kuppet-av-et-aktivistisk-styre

Hjemmesiden til Sigmund Karterud: http://sigmundkarterud.no/?gclid=CjwKCAjwgsqoBhBNEiwAwe5w01BurVOju6Rzms2JY7uIsVnaAcVXDrF3irMepWgYw8Otl8qIwxP-IhoCpeMQAvD_BwEThis is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ikke spilt