Facebook Pixel
Sosialt sett - om teknologi, kommunikasjon og livet i mellom

#159 SnapChat-prat med Noah, 16 år

Beskrivelse

I med-programleder, Heidi, sitt fravær, har Astrid i denne episoden tatt med sin sønn, Noah, på 16 år, og de tar en prat om Snapchat. Hva bruker ungdommene denne appen til, hvordan kan eller bør bedrifter bruke den og hvordan i alle dager har dette blitt en inntektskilde for Noah?

Kategorier