Facebook Pixel
Stormkast med Valebrokk & Stordalen

Helseteknologi, investeringer og livsfarlige østers - med Ingrid Teigland Akay og Kari Myren

Må du kunne noe om helseteknologi for å investere i det? I studio er leder av venturefondet Hadean, Ingrid Teigland Akay, og medisinsk leder Kari Myren i Oncoinvent.

Petter og Per får innsikt i hvordan helseteknologien beveger seg fremover og hva som skal til for å finne de selskapene i bransjen som kan gi avkastning.
Stormkast med Valebrokk & Stordalen
Ikke spilt