Facebook Pixel
Svindelpodden

Hvordan handle trygt på nett?

Svindelpodden
Svindelpodden

Vi har besøk av Nora Wennberg Gløersen, Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet som forteller oss hvordan du skal handle trygt på nett og hvor grensen går mellom svindel og bare dårlig nettbutikk. Ikke minst snakker hun om hvordan du skal få en trygg og svindelfri sommerferie.

Svindelpodden
Ikke spilt