Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Joh 15:1-8 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

Denne søndagens tekst tar for seg noe som kanskje ikke føles så dagligdags for oss i vårt klima, nemlig vintreet og vinbonden. Hva har vi å lære av det Jesus snakker om når han snakker om vintreet?

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags…

 
Table Talks
Ikke spilt