Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Luk 14:15-24 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

Denne søndagens tekst inneholder en invitasjon som når bredt ut, men ikke alle er interessert i å komme…

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Vidar Pettersen (prest, Nærbø), Sofie Braut (Laget) og Håvard Høie (prest,…

 
Table Talks
Ikke spilt