Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Luk 15:1-10 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

I denne søndagens tekst får vi høre om hvordan Jesus leter etter den ene.

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Svein Granerud (leder for Normisjon i Norge), Egil Sjaastad (dosent Fjellhaug Internasjonale Høgskole) og Asbjørn Kvalbein (webpastor…

 
Table Talks
Ikke spilt