Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Luk 18:1-8 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

I denne søndagens tekst lærer Jesus oss om utholdenhet i bønn, og om å ikke gi opp når vi møter motgang og vanskeligheter. Gud er ikke som den urettferdige dommeren, men er i motsetning til ham.

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst…

 
Table Talks
Ikke spilt