Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Mark 7:31-37 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

I denne søndagens tekst ser vi hvordan Jesus møter den enkelte, og hvordan han helbreder døvhet og stumhet – både hos denne mannen og hos oss!

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Vegard Soltveit (generalsekretær…

 
Table Talks
Ikke spilt