Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Matt 11:25-30 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

I denne søndagens tekst finner vi blant annet de velkjente ordene av Jesus om å komme til ham med det som er tungt å bære.

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Vegard Soltveit (generalsekretær Den…

 
Table Talks
Ikke spilt