Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Matt 20:1-16 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

I denne søndagens tekst ser vi hvordan Jesus tenker annerledes om rettferdig lønn enn det vi gjør.

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Svein Granerud (leder for Normisjon i Norge), Egil Sjaastad (dosent Fjellhaug Internasjonale Høgskole) og…

 
Table Talks
Ikke spilt