Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Matt 28:16-20 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

En stund etter at Jesus har stått, ber han disiplene sine om å dra til Galilia. Han har noe bestemt han vil si dem. Hvorfor der, og hva er det han vil legger på disiplenes hjerte?

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst…

 
Table Talks
Ikke spilt