Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Matt 3:11-12 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

Denne søndagens tekst er en kort tekst, som inneholder en uttalelse av Døperen Johannes.

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Vegard Soltveit (generalsekretær Den Norske Israelsmisjon), Jorunn Sjaastad (pensjonist, tidligere redaktør LOGOS) og Espen Hetland…

 
Table Talks
Ikke spilt