Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Matt 6:19-24 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

Søndagens tekst handler om å skaffe seg skatter. Hva skal være vår skatt?

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Bjørn Hinderaker (Høyskolelektor NLA-høyskolen, Kristiansand), Mikael Bruun (prest DELK Kristiansand) og Kurt Hjemdal (pensjonert bibelskolelærer og…

 
Table Talks
Ikke spilt