Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Matt 6:24-34 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

Denne søndagens tekst er hentet fra Bergprekenen, hvor Jesus formaner om vårt forhold til både bekymringer og Mammon.

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Gjermund Øygarden (pastor Salem Bergen), Egil Morland (teolog og pensjonist) og…

 
Table Talks
Ikke spilt