Facebook Pixel
Table Talks

Søndagsteksten Matt 7:15-20 (2023)

Table Talks
Table Talks

 

I denne søndagens tekst hører vi om profeter og falske profeter.

Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Gjermund Øygarden (pastor Salem Bergen), Egil Morland (teolog og pensjonist) og Kristian Bønes Yndestad (pastor Betlehem Bergen)

Hør…

 
Table Talks
Ikke spilt