Tekfisk

Tekfisk

Om denne podkasten

Podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen.

Kategorier

Om denne podkasten

Podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen.

Kategorier

En podkast fra Tekfisk

Tekfisk

Episoder