Til podkasten
av Mic Drop
Teknokratiet

E26 - Filosof Dag Dramer om teknologi, incells, Jordan Peterson og Poppers "3D" verden

Beskrivelse

Dag Dramer har mastergrad i filosofi med spesialisering i bevissthetsfilosofi og svarer på noen av våre helt grunnleggende spørsmål om teknologi.

Vi tar en sveip innom filosofen Karl Popper's inndeling av virkeligheten i tre verdener og undrer oss over hvorfor vi mennesker har så stort behov for å skape alternative virkeligheter inni vår egen verden. Holder det ikke med virkeligheten slik som den er?

Deretter diskuterer vi hvordan incells og subkulturen rundt oppstod, hva som kjennetegner incells og hvordan folk kan bli så sinte av å være på nettet. Vi snakker om den kontroversielle psykologen Jordan Peterson og om hva det er som gjør at han treffer så mange mennesker.
Det blir i det hele tatt en spennende filosofisk samtale som utvider både Kristian og Oles forståelse av verdenen vi lever i.

Detaljer

Episode 26

av Mic Drop