Til podkasten
av Tidsskrift for Den norske legeforening
Tidsskrift for Den norske legeforening

Hvem skal ta seg av rusmiddelmisbrukeren?

Beskrivelse

Rusmiddelmisbrukere sliter med mye mer enn selve rusmisbruket. De har i tillegg i gjennomsnitt fire sykdomsdiagnoser. Mange får likevel ikke den behandlingen de trenger.


Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/01/originalartikkel/somatisk-helse-hos-pasienter-ved-en-ruspoliklinikk

Detaljer

Episode

av Tidsskrift for Den norske legeforening