Facebook Pixel
Til alt ute: Æter

1: Jamal

Til alt ute: Æter
Til alt ute: Æter
Jamal (26) er både norsk og somalisk, uten å føle seg verken norsk eller somalisk nok. Jamal vil ut av stereotypiene.
Til alt ute: Æter
Ikke spilt