Facebook Pixel
Til alt ute: Æter

2: Helene

Til alt ute: Æter
Til alt ute: Æter
Helene er 29 år og 15. generasjons fisker i Oslofjorden. Hun har krabbet på land, men vil egentlig ut på havet igjen.
Til alt ute: Æter
Ikke spilt