Facebook Pixel
Til alt ute: Æter

4: Penelope

Til alt ute: Æter
Til alt ute: Æter
Penelope (14) er en utålmodig klimaaktivist som ikke har tid til å fordele skyld - hun vil ut og bli hørt. Hun vil redde klimaet nå!
Til alt ute: Æter
Ikke spilt