Facebook Pixel
Til alt ute: Æter

5: Espen

Til alt ute: Æter
Til alt ute: Æter
Espen (29) droppa ut av reklameskole. Nå vil han heller stå opp mot reklamen. Han vil ut og fjerne den fra bybildet.
Til alt ute: Æter
Ikke spilt