Facebook Pixel
Til og fra jobb

Til og fra jobb

Til og fra jobb

Om Til og fra jobb

"Til og fra jobb" er en podcast som tar for seg viktige temaer innen ledelse, omstillinger, endringsledelse og coaching. Podcasten er ment for deg som ønsker å utvikle din rolle inne ledelse/HR, og hvordan du kan håndtere endringer på en effektiv måte.

Vi vil invitere ledere og eksperter innenfor ledelse, omstillinger og coaching til å dele sine erfaringer og kunnskap. Du vil få høre om deres personlige historier, utfordringer og suksesser, og hvordan de har håndtert dem.

Episoder

2023

Ikke spilt