Facebook Pixel
Top of Mind: Podcast

Edgar og Lisa - En ekte historie om endringsledelse. Den store muligheten og læringsorientert kultur.

Beskrivelse

I denne episoden får vi et ekte og ærlig innblikk i endringsreisen til Autronica. Edgar Skjervold er Administrerende Direktør i Autronica og byr på egne erfaringer på hvordan han har opplevd reisen til selskapet så langt. Lisa Vivoll Straume er faglig leder i Mind: og har bidratt aktivt i prosessen for å forankre endringsmodellen - Kotters 8 Steps of change. Edgar og Lisa byr på erfaringer, barrierer og feil de har gjort, såvel hvor stolt og imponert de er over innsatsen til alle medarbeiderne i selskapet og deres bidrag.

Kategorier