Facebook Pixel
UiB POPVITEN

Livet på spekteret

UiB POPVITEN
UiB POPVITEN

I dag får stadig flere en diagnose på autismespekteret. Men hvor går grensen mellom å ha autisme og å ikke ha det?

Forsker og psykiater Maj-Britt Posserud forklarer hvordan man setter diagnosen og hvordan verden ser ut for noen som er på spekteret.

UiB POPVITEN
Ikke spilt