Facebook Pixel
UiB POPVITEN

Regler i krig

UiB POPVITEN
UiB POPVITEN

Krig er unntakstilstand, men det finnes likevel regler. De sier hvem som kan drepes, hvilke drapsmetoder som er lovlige og hva som må til for at sivile skal bli lovlige mål.

Jurist og stipendiat Marthe Sleire Engedahl lærer oss krigsreglene og forklarer hvordan det hadde sett ut hvis de samme reglene gjaldt på lekeplassen.

UiB POPVITEN
Ikke spilt