Facebook Pixel
Undervisningsplikten

29. Jørgen Sejersted om mangfold i humaniora og akademia etter pandemien

Beskrivelse

Består de humanistiske fagmiljøene av champagnesosialister og hvit middelklasse som ikke evner å inkludere hele befolkningen? Hva skal fakultetene i så fall gjøre med det? Gunn Enli har besøk av Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet i Bergen. De tar for seg rekrutteringsproblemer, lærdommer fra pandemien og hvilke trusler akademia står overfor. Og litt Erasmus Montanus.

Sejersted var i Oslo i forbindelse med et frokostmøte om mangfold i humaniora, hvor det ble påpekt at innvandrere og etterkommere er dårlig representerte i humaniora.

Sejersted påpeker at mangfold er viktig fordi humaniora er kulturutvik­lende, men også fordi utdanningene er tett knytta til skolen. HF utdanner lektorer, der er representativitet veldig viktig. Det er en kollisjon mellom selvbildet i humaniora, som er progressivt og støtter mangfold, og det at ansatte er hvit middelklasse.

Under pandemien har universitetene tatt et kvantesprang med digital undervisning. Likevel håper Sejersted på at det er tid for en sterk campuskultur igjen, og at det blir lavere reisevirksomhet i framtiden.

Enli spør hva som truer humaniorafagene. Sejersted ser at kunnskapssektoren har vokst, med den effekten at det er større politisk interesse. Han mener målet for humaniora er et godt samfunn, og at den økonomiske instrumentalistiske rammen er en trussel mot forskningen. Det er mer behov for humaniora nå enn noengang.

Kategorier