Facebook Pixel
Undervisningsplikten

30. Henrik Asheim om humanioras rolle i høyere utdanning

Beskrivelse

Henrik Asheim har vært forsknings- og høyere utdanningsminister gjennom en utfordrende pandemitid. I Undervisningsplikten peker han på hvilke lærdommer fra tvangsdigitaliseringen som kan komme godt med i framtidas mer fleksible utdanning. Sammen med Gunn Enli diskuterer han også hva som bør gjøres med høyt frafall, behovet for humaniora på tvers av fag, og hvor viktig akademisk frihet er for samfunnet.  

Se tekstalternativ til lydopptaket. 

Kategorier