Universelt utformet

Universelt utformet

Om denne podkasten

En podcast om universell utforming hvor vi går gjennom alle de 78 tørre suksesskriteriene i WCAG 2.1 på 26 ikke-fullt-så-tørre episoder 😁

Kategorier

Om denne podkasten

En podcast om universell utforming hvor vi går gjennom alle de 78 tørre suksesskriteriene i WCAG 2.1 på 26 ikke-fullt-så-tørre episoder 😁

Kategorier

En podkast fra Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø

Universelt utformet

Episoder