Facebook Pixel
Universelt utformet

Statusbeskjeder(WCAG 4.1)

Beskrivelse

Siste episode! Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring. Presenteres for brukeren av kompenserende teknologi uten å få fokus.

Kategorier