Facebook Pixel
Universitetsplassen

82. Den største helsetrusselen kan være en klode under press

Beskrivelse

En ny studie viser at flere enn åtte av ti av jordas befolkning har blitt rammet av værhendelser. Et vær som har blitt mer ekstremt på grunn av menneskeskapte klimaforandringer. De fleste av oss forbinder ekstremvær med store katastrofer som flom og orkan. Men dette påvirker oss også på mange andre måter. 

For å snakke om mulige løsninger inviterte vi Kristian Rødland fra Folkehelseinstituttet og UiO, og Vebjørn Bakken, direktør ved UiO Energi.

Programleder er Thomas Olafsen.

Kategorier