Facebook Pixel

Ut av stillheten

Ut av stillheten

Om podkasten Ut av stillheten

Vold i nære relasjoner er et verdensomfattende, alvorlig helseproblem. Det rammer ulike mennesker fra alle klasser og kulturer. I denne serien får du høre noen fortelle om sine opplevelser om vold og om veien ut. Denne serien er for deg som selv er utsatt og som behøver å vite at du ikke er alene og at det er hjelp å få. Den er også for deg som er pårørende til en som lever med vold og den er til deg som arbeider med mennesker som er utsatte eller har vært utsatt for vold.     Har du selv traumer fra vold kan det være lurt å lytte sammen med noen. Vi har utelatt de groveste beskrivelsene, men det kan likevel vekke vonde følelser og tanker.   Er du utsatt for eller kjenner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no. Ring ditt kommunale krisesenter eller VO linjen på 116006.   Les mer om prosjektet og podkasten på endpartnerviolence.no   En podkast av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Manus og klipp: Madeleine Schultz. Produsent: Anne Gerd Grimsby Haarr, Filt Oslo. Co-produsent: Ida Pallin Bostadløkken. Lyddesign: Mörmaid. Prosjektledere: Joyce Antonia Ojokojo og Beate Seibt. Takk til alle kilder og fagpersoner for å bidra. Podkasten er støttet av Stiftelsen Dam.

Kategorier

Om podkasten Ut av stillheten

Vold i nære relasjoner er et verdensomfattende, alvorlig helseproblem. Det rammer ulike mennesker fra alle klasser og kulturer. I denne serien får du høre noen fortelle om sine opplevelser om vold og om veien ut. Denne serien er for deg som selv er utsatt og som behøver å vite at du ikke er alene og at det er hjelp å få. Den er også for deg som er pårørende til en som lever med vold og den er til deg som arbeider med mennesker som er utsatte eller har vært utsatt for vold.     Har du selv traumer fra vold kan det være lurt å lytte sammen med noen. Vi har utelatt de groveste beskrivelsene, men det kan likevel vekke vonde følelser og tanker.   Er du utsatt for eller kjenner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no. Ring ditt kommunale krisesenter eller VO linjen på 116006.   Les mer om prosjektet og podkasten på endpartnerviolence.no   En podkast av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Manus og klipp: Madeleine Schultz. Produsent: Anne Gerd Grimsby Haarr, Filt Oslo. Co-produsent: Ida Pallin Bostadløkken. Lyddesign: Mörmaid. Prosjektledere: Joyce Antonia Ojokojo og Beate Seibt. Takk til alle kilder og fagpersoner for å bidra. Podkasten er støttet av Stiftelsen Dam.

Kategorier